Kdo má zakoupené stromy, vytěžit je možné nejpozději do 7.4.2024. Odvoz nahlaste starostovi nebo místostarostovi. Nezapomeňte po sobě uklidit větve a seříznout pařezy těsně u země !