Drůbež Červený Hrádek - prodej slepiček 28.8.2023 a 27.9.2023 v 16.30 hod